INILAH ANAKKU YANG KUKASIHI

Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah AnakKu yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan.” (Matius 3:17)

Mzm. 72:1-7, 10-14 BE. 20:2+5 Mat. 2:1-12

Sesudah Yesus dibaptis dan keluar dari air, langit pun terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun keatasNya (16), lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: “Inilah AnakKu yang Kukasihi, kepadaNyalah Aku berkenan” Itulah ayat hari ini. Sorga yang telah tertutup akibat dosa-dosa manusia sekarang terbuka karena kehadiran Yesus Kristus. Roh Kudus menyatakan diri dalam rupa seekor burung merpati, tetapi Allah Bapa menyatakan diri melalui suara, sebab ketika hukum itu disampaikan, suatu rupa tidak mereka lihat hanya ada suara (Ul. 4:12). Begitulah Injil datang dan berbicara dengan jelas dan sepenuhnya mengenai perkenan Allah terhadap Kristus dan kepada kita melalui diriNya. Allah mengakui Yesus dengan mengatakan: “Inilah Anak Yang Kukasihi”. Yesus Kristus adalah Anak Alah. Ia diperanakkan oleh Bapa sebelum dunia ini dijadikan (Kol 1:15) dan dikandung melalui proses supranatural dari Roh Kudus (Luk 1:35). Dia adalah Anak Allah yang diutus menjadi Juruselamat dunia. Dialah Anak yang kekasih (Kol. 1:13), sejak kekekalan Dia ada dalam pangkuan BapaNya (Yoh. 1:18). Dia adalah pengantara dalam melaksanakan karya penebusan manusia sesuai kehendak Allah. Betapa besar kasih Allah yang dikaruniakan Allah Bapa kepada kita, hingga Ia menyerahkan Anak Yang dikasihiNya menderita dan mati bagi kita. Yesus Kristus adalah Anak yang dikasihi oleh Allah dan kepadaNyalah Ia berkenan. Kita harus menerima kebenaran ini dengan iman serta dengan sukacita berkata bahwa Dialah Juruselamat kita yang terkasih dan kepadaNyalah kita berkenan.

Doa : Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juruselamat kami. Tuntun kami untuk hidup berkenan kepadaMu. Amin. (RP)