PERCAYALAH INJIL

Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apa pun juga yang ada padanya akan diambil dari padanya (Markus 4:25)

Mzm. 119:105-112                       BE. 789:1                         2 Kor. 4:1-12

Semua kita dapat anugerah Tuhan yang luar biasa besarnya. Setiap kita mempunyai talenta yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Talenta-talenta yang kita terima itu harus digunakan untuk membangun tubuh Kristus yaitu persekutuan orang percaya agar dapat berfungsi dengan baik. Talenta yang dianugerahkan kepada kita akan saling melengkapi satu dengan yang lain sehingga tubuh Kristus dapat berfungsi dengan baik. Tetapi walaupun talenta yang dianugerahkan kepada kita sungguh luar biasa, kalau kita tidak gunakan, tidak ada manfaatnya untuk pembangunan tubuh Kristus.

                Dikatakan dalam ayat hari ini, orang yang mempunyai anugerah sejati dan menggunakan apa yang dipunyainya, kepadanya akan diberi sehingga akan berkelimpahan. Kebaikan-kebaikan Allah akan membawa berbagai kebaikan lagi. Dimana Ia akan meletakkan dasar, diatasnyalah Ia membangun. Orang yang mempunyai kebenaran anugerah akan bertambah banyak lagi bahkan sampai berlimpah-limpah dalam kemuliaan (Ams 4:18). Sebaliknya orang yang tidak mempunyai keinginan akan anugerah karunia, yang tidak menggunakan talentanya dengan benar, orang semacam ini tidak berakar. Orang-orang semacam ini yang mempunyai tetapi tidak menggunakan apa yang dipunyainya, darinya akan diambil apapun yang ia miliki.

Semua kita memiliki anugerah Tuhan berupa talenta-talenta yang kita miliki. Mari kita gunakan talenta tersebut untuk membangun kehidupan kita sendiri dalam keluarga dan Gereja dan masyarakay, serta untuk memuliakan Tuhan.

Doa :      Tuhan Yesus. tolong kami menggunakan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami, untuk dapat kami gunakan membangun tubuhMu di dunia ini. Amin. (RP).