HIDUP BARU DI DALAM KRISTUS

Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru: yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang
(2 Korintus 5:17)

Ul. 23:21-24:4                       BE. 388:2                         Yak. 2:1-13

Semua manusia yang lahir ke dunia ini telah berdosa, mewarisi dosa sebagai keturunan Adam. Di samping itu, manusia dalam kehidupan sehari-hari terus berbuat dosa, melalui: perkataan, per-buatan, pikiran, dan kesempatan melakukan yang baik tetapi tidak melakukannya. Konsekuensinya, orang yang kelihatan baik sekali pun banyak dosanya. Manusia berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah (Roma 3:23), dan selayaknya menerima murka Allah dalam penghukuman kematian kekal di neraka (Roma 6:23a). Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri dengan perbuatan baiknya. Namun dengan cara Allah sendiri di dalam Yesus Kristus yang rela berkorban, mati di kayu salib, maka manusia berdosa boleh diselamatkan dan memperoleh anugerah hidup kekal.

               Di saat kita menerima Yesus si Pemberi Anugerah hidup yang kekal, mengandalkan Yesus sebagai Juruselamat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan yang mengendalikan hidup kita secara pribadi, serta di-ikuti dengan komitmen untuk bertobat dan setia mengikut Yesus, maka hidup kita diubahkan. Di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Manusia lama kita telah berlalu. Kita hidup baru di dalam Kristus, dan berjalan dalam tuntunan Roh Kudus!

                Sebagai orang percaya, yang telah menerima anugerah hidup kekal, maka kita harus melakukan perbuatan baik sebagai ucapan syukur dan untuk memuliakan Tuhan Yesus. Perbuatan baik kita adalah sebagai bukti bahwa kita hidup baru dalam Kristus, dan Tuhan senang apabila kita melakukannya (Ef. 2:10). Selamat menempuh hidup baru!

Doa :      Terima kasih TuhanYesus untuk anugerah keselamatan  yang kami peroleh. Mampukan kami untuk melakukan perbuatan baik, agar Engkau dimuliakan. Amin. (TAS)