ALLAH TEMPAT PERLINDUNGAN KITA

Jagalah aku, ya Allah, sebab padaMu aku berlindung
(Mazmur 16:1)

Mzm. 5:1-5                                BE. 755:1                          Yoh. 13:31-35

Tuhan Allah kita itu Maha Kuasa. Dengan berfirman, Dia mencip-takan langit dan bumi dengan segala isinya. Sebab itu, dalam Mazmur 24 ayat 1, Daud bersaksi bahwa: “Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya”. Pada Mazmur 6 ayat 3 dan 4, pemazmur bersaki akan kuasa Tuhan dan berkata: “Betapa dahsyatnya segala pekerjaanMu; oleh sebab kekuatanMu yang besar, musuhMu tunduk menjilat kepadaMu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadaMu”.

                Semua kuasa dunia ini tunduk kepada Tuhan. Sebab itu dengan berlindung kepada Tuhan saja, kita menjadi aman terhindar dari tekanan kuasa-kuasa dunia ini. Dengan berlindung kepada Tuhan saja, kita tidak perlu takut lagi kepada segala kuasa-kuasa dunia ini, sebagaimana Firmannya mengatakan: “Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau; janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu, Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan” (Yesaya 41:10).

                Dengan berserah kepada Tuhan dan berlindung kepadaNya, kita akan menikmati kasih setianya sepanjang masa, sebagaimana FirmanNya berkata: “Sebab aku yakin, bahwa baik maut, maupun pemerintah-pemerintah; baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita” (Roma 8:38-3). Sebab itu, janganlah kita bersandar kepada kekuatan atau kehebatan kita sendiri, atau kepada penguasa di dunia ini, tetapi marilah mengan-dalkan Tuhan, gunung batu dan tempat perlindungan kita.

Doa :      Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Jagalah kami dari tekanan kuasa-kuasa dunia ini. Amin. (PJS)