Author: bksmarturia

Kamis, 14 Februari 2019

KESELAMATAN DARI TUHAN Sesungguhnya, hanya pada Tuhan, Allah kita, ada keselamatan Israel (Yeremia 3:23b) Yer. 30:7-13                  BE. 437:3                        Yoh.  11:20-27 Tidak mudah menjadi hamba Tuhan di...

Read More

Rabu,13 Februari 2019

KEHIDUPAN YANG DISUKAI TUHAN Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu, untuk dilakukan (Ulangan 30: 14} 2 Ptr. 1:3-21                      BE. 118:2                          Yes....

Read More

Selasa, 12 Februari 2019

FIRMAN ALLAH BEKERJA PADA ORANG PERCAYA Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi – dan memang sungguh-sungguh demikian – sebagai firman Allah, yang bekerja...

Read More

Senin, 11 Februari 2019

FIRMAN ALLAH TIDAK PERNAH BERUBAH Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya (Yesaya 40:8b)   Kis. 15:12-20                    BE. 218:3                              Yes. 52:1-7 B Buku Yesaya pasal 40 ini memuat janji...

Read More

Sabtu, 9 Februari 2019

KASIH ALLAH YANG SEMPURNA Tetapi barangsiapa menuruti firmanNya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah (1 Yohanes 2:5a)   2 Sam.  7:25-29                             BE. 457:5                      Yes. 51:17-23 D...

Read More