Author: bksmarturia

Selasa, 19 Februari 2019

BERSERAH KEPADA YESUS Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang, yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran (Roma...

Read More

Senin, 18 Februari 2019

KASIH SETIA TUHAN MEMELIHARA KITA Hidup dan kasih setia Kaukaruniakan kepadaku, dan pemeliharaanMu menjaga nyawaku (Ayub 10:12) Ibr.  6:13-20                 BE. 467:2                            1 Kor. 2:1-5 ebagai orang...

Read More

Sabtu, 16 Februari 2019

KESELAMATAN HANYA DI DALAM YESUS Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia  (Kisah Para Rasul 4:21) Mzm.  2:7-12               BE. 169:1                           Luk. 10:38-42 Semua manusia...

Read More

Minggu, 17 Februari 2019

Minggu Septuagesima TAKUT AKAN TUHAN PERMULAAN HIKMAT Ep.  Ayub  28:20-28 Sering muncul pertanyaan dalam diri kita: Bila Allah itu adalah adil dan penuh kasih, mengapa Dia membiarkan orang saleh seperti Ayub itu menderita begitu...

Read More

Jumat, 15 Februari 2019

TUHAN  SEBAGAI ARAH PANDANG Aku senantiasa memandang kepada Tuhan; karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah (Mazmur 16:8)  Yes. 28:23-29                     BE. 474:1                      Mat. 14:22-36 Ada satu...

Read More