Senin, 23 Desember 2019

RAJA ITU DATANG BERDAMAI DENGAN KITA

Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai puteri Sion, bersorak sorailah, hai puteri Yerusalem ! Lihatlah, rajamu datang kepadamu; ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai, seekor keledai beban yang muda (Zakaria 9:9)

Kol. 1:15-23                              BE. 591:1                                 Luk. 2:1-7

  Alasan yang paling utama untuk bersukacita adalah nubuatan akan datangnya sang Raja. Raja yang dimaksud oleh Zakaria bukanlah raja yang datang dengan kemegahan dan keperkasaannya. Namun sebaliknya, Raja itu adalah Raja yang datang dengan kerendahan hati (bd. Flp. 2:5-8). Dia tidak naik kuda perang yang gagah, melainkan naik keledai muda. Nubuatan itu dipenuhi dalam diri Yesus. Yesus mengendarai keledai memasuki Yerusalem di mana orang banyak menyambutNya dan berseru, “Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel!” (Yohanes 12:13; Mat. 21:1-5). Dengan memakai keledai Yesus memasuki kota kudus serta menyatakan diriNya sebagai Mesias dan Juruselamat yang akan menebus dosa manusia. 

Ia sendiri mengambil prakarsa untuk datang karena kasihNya. Allah tahu keadaan umatNya. Kenyataan inilah yang boleh meneguhkan kita untuk tetap beriman teguh kepadaNya. Perlu kita resapkan bahwa Tuhan mengetahui setiap detil kehidupan kita, khususnya keadaan kita yang tidak dapat lepas dari kuasa dosa. Ia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Dan, lebih dari itu, Ia menghendaki agar kita selamat dan hidup dalam pemeliharaanNya. Itu sebabnya tidak ada kata ‘putus asa’ dalam kamus orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberi kesempatan kepada kita bersukacita meskipun gelombang hidup terkadang menghadang.

Karakter Raja yang akan datang itu adalah adil, jaya dan lemah lembut. Semuanya ini merupakan kebutuhan umat manusia dari dulu hingga hari ini. Oleh karena itu terimalah Dia yang datang melawatMu.

Doa:         Tuhan Yesus, terimalah aku orang berosa ini. Amin. (TSH

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.