Selasa, 26 November 2019

YESUS ADALAH TERANG MANUSIA DAN DUNIA

Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia (Yohanes 1:9)

Ibr. 2: 14-18                              BE: 496:1-2                               Bil. 13:1-2

  Yesus adalah terang dunia. Yesus adalah terang manusia. Yesus adalah Firman yang menjadi manusia dan diam di antara kita, supaya umat manusia itu tidak hidup dalam kegelapan, akan tetapi hidup dalam terang Kristus Yesus. Semula manusia hidup dalam kegelapan karena dosanya. Sekarang, Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak lagi menguasai manusia. Kita telah melihat kemuliaanNya, yang diberi kepada Anak Tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran (Yoh.1:1-18). 

                Inti sari Injil adalah hidup, terang dan kasih. Yesus sumber hidup sejati, Dia terang manusia dan dunia. Oleh sebab itu, supaya kita hidup dalam terang, kita harus hidup mengikut Yesus. Yesus sendiri yang berkata: ”Akulah terang dunia; barangsiapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup” (Yoh. 8:12). Kita harus percaya kepada Yesus supaya kita menjadi anak-anak terang, sebagaimana FirmanNya mengatakan: ”Percayalah kepada terang itu, supaya kamu menjadi anak-anak terang” (Yoh. 12:36).

                Sebagai anak-anak terang, kita terpanggil untuk menjadi terang bagi orang lain di sekitar kita bahkan bagi semua bangsa di dunia, sebagaimana FirmanNya mengatakan: ”Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa  yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan  sampai ke ujung bumi” (Kis. 13:47). Karena terang Kristus yang kita miliki, kita harus menjadi garam dan terang dunia. Terang kita harus selalu bercahaya, supaya semua orang dapat melihat kemuliaan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan (Mat. 5:13-16).

Doa  :     Terima kasih Tuhan Yesus yang membuat kami menjadi anak-anak terang. Perlengkapi kami membawa terangMu ke seluruh bangsa sampai ke ujung bumi. Amin. (BDFS)

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.