Selasa, 12 November 2019

ALLAH MENYERTAI UMAY PILIHANNYA

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan (Yesaya 41:10)

Rm. 14:1-12                              BE. 289:2                            1 Tes. 5:1-10

  Abraham merupakan representasi dari bapa orang-orang percaya. Allah memilih Abraham dan keturunanNya Ishak dan Yakub menjadi hambaNya. Kepada Abraham dan keturu-nanNya Allah berfirman: “Tetapi engkau, hai Israel, hamba-Ku, hai Yakub, yang telah Ku-pilih, keturunan Abraham yang Ku-kasihi, engkau yang telah Ku-ambil dari ujung-ujung bumi dan telah Ku-panggil dari penjuru-penjurunya, Aku berkata kepadamu: “Engkau hambaKu, Aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau” (Ayat 8-9).

                Kepada bangsa pilihan Tuhan dan semua orang yang dipanggil oleh Tuhan, diminta untuk tidak perlu bimbang dan takut. Kepada mereka Tuhan berjanji: (1) Allah akan menyertai mereka dalam perjalanan hidupnya; (2) Allah akan menolong mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dan pergumulan; dan (3) Allah akan memegang tangan mereka menghadapi musuh dan kuasa-kuasa dunia sehingga mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan.

               Kita sekarang ini yang telah menerima Firman Tuhan dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamat umat manusia adalah Israel baru, bangsa pilihan Tuhan dan telah dipanggil Tuhan menjadi hamba-Nya. Kepada kita juga berlaku janji Tuhan akan menyertai kita, akan menolong kita, dan akan selalu memegang tangan kita menghadapi segala musuh dan kuasa dunia ini sehingga kita berkemenangan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bimbang dan takut. Kita telah ditetapkan menjadi pewaris keselamatan itu (Titus 3:6).

Doa  :     Terima kasih Tuhan yang telah memilih dan menetapkan kami menjadi anaka-anakMu dan tangan kananMu akan terus memberikan kami kemenangan. Amin. (VicS)

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.