Sabtu, 2 November 2019

TUHAN MEMANGGIL UMATNYA

Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel: “Janganlah takut, sebab Aku telah menebus engkau, Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanKu” (Yesaya 43:1)

Yoh. 6:24-33                             BE. 504:4                       Mzm. 107:34-43

  Nats ini menunjuk kepada masa perhambaan Israel telah berakhir dan kesalahannya telah diampuni; dan sekarang diberitahukan janji keselamatan melalui firman Tuhan sendiri yang disampaikan oleh nabi Yesaya. Janji ini dialamatkan kepada yurunan Yakub, yang telah jatuh kedalam dosa. Yakub sebagai seorang penipu, bergumul dengan Tuhan dan akhirnya ia diberkati, diberi nama Israel; diberkati Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.

Setelah jatuhnya Yerusalem, maka janji-janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu diingatkan sebagai landasan dari suatu jaman baru: Tuhan akan membawa bangsa Israel pulang ke negerinya. Melalui janji ini, Allah menghendaki agar kemasyhuranNya diberitakan oleh umat ciptaanNya. Allah tidak mengangkat Israel menjadi umatNya pada waktu keluar dari Mesir saja tetapi sejarah Israel tidak selesai sebelum berkat kepada Abraham, Ishak dan Yakub digenapi. Allah menebus umatNya, melepaskan dan membawa pulang dari Babel. Allah memanggil mereka dan menyatakan mereka adalah kepunyaanNya.

Ayat ini bermuara kepada rencana keselamatan Allah kepada umat manusia. Allah begitu mengasihi manusia yang telah diperhamba oleh dosa yang tidak dapat lagi menyelamatkan dirinya sendiri. Allah mengaruniakan AnakNya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus manusia dari perhambaan dosa. Betapa agungnya kasih Allah itu, telah memanggil dan menyelamatkan kita.

Doa  :    Terimakasih ya Allah Bapa yang telah menebus kami dari perhambaan dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus Juruselamat kami. Amin. (RP)

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.