Sabtu, 5 Oktober 2019

YESUS JURUSELAMAT DUNIA

Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya: “Alangkah hebatnya perkataan ini! Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan merekapun keluar.” (Lukas 4:36)

2 Sam. 12:19-23                       BE. 217:1                            2 Kor. 11:1-6

Yesus memberikan porsi besar dalam pelayananNya dengan melakukan berbagai mukjizat, terutama penyembuhan. Mukjizat -mukjizat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu: mukjizat penyembuhan dan mukjizat alam. Mukjizat penyembuhkan yaitu penyakit fisik,  pengusiran roh jahat, dan membangkitkan orang mati. Mukjizat alam memperlihatkan kuasa Yesus atas alam, misalnya mengubah air menjadi anggur, berjalan di atas air, dan meredakan badai. Yesus menyatakan bahwa mukjizat yang dilakukanNya berasal dari Roh Kudus. Semua yang dilakukanNya adalah untuk membuktikan bahwa Yesuslah Mesias yang ditungu-tunggu oleh bangsa Yahudi pada masa itu.

                Dalam menanti kedatangan Mesias tersebut, Yohanes Pembabtis bertanya melalui muridnya, dikatakan: “Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?“ Atas pertanyaan itu, Yesus menjawab: “Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat: orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku (Matius 11:4-6).

                Yesus yang membuat berbagai mujizat tersebut adalah Mesias yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat Yahudi. Ia datang kedunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan mendamaikan manusia dengan Allah (Roma 3:25).

Doa:       Terimakasih Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juruselamatku, bimbinglah aku berjalan bersamaMu. Amin. (TSH)

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.