Kamis, 20 Juni 2019

KUASA KEGELAPAN Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu (Keluaran¬†20:5a) Mzm. 82:1-8                            BE. 292:5                             Kis. 10:21-27 ¬† Di dalam Keluaran 20:3: Hukum ini mencegah politeisme, Israel tidak boleh menyembah atau memohon kepada salah satu dewa bangsa lain, melainkan diperintahkan hanya melayani Dia saja. Perintah ini setidaknya ada […]