Senin, 4 Februari 2019

MENDENGARKAN FIRMAN TUHAN

Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi (Keluaran 19:5)

Mzm.  25:1-11              BE. 424:1+4                        Luk. 18:1-13

T

  Tuhan memberikan janji kepada umat Israel melalui Musa di puncak gunung Sinai setelah mereka keluar dari Mesir. Penga-laman Israel keluar dari Mesir yang penuh dengan berbagai kesulitan dan pergumulan menjadi tanda penyertaan Tuhan bagi umatNya. Itulah yang dikatakan Tuhan pada Keluaran 19: 4: “Kamu sendiri telah melihat apa yang Kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana Aku telah mendukung kamu di atas sayap rajawali yang membawa kamu kepadaKu”.

          Selama 400 tahun hidup dalam masa perbudakan di Mesir, umat Israel tidak melihat dan merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam waktu 400 tahun tersebut, umat Israel menyembah Allah yang mereka kenal sebagai Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Jakub; tetapi mereka belum mengenal apa dan bagaimana Allah itu bertindak. Itulah yang Tuhan lakukan dalam perjalanan padang gurun: Allah memperlihatkan kuasa penyertaanNya yang ajaib dan kehadiranNya kerpada umat Israel dengan awan padat, guruh dan kilat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan (Keluaran 19: 16).

                Allah yang kita kenal di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang juga bertindak di dalam kehidupan kita masing-masing. Dia dan FirmanNya tidak berobah dari dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, kita harus sungguh-singguh mende-ngarkan Firman Tuhan dan melaksanakannya.

Doa : Bapa, nyatakanlah kuasaMu dalam kehidupan kami  
          sehingga kami melaksanakan FirmanMu. Amin. (TSH)

About the author: bksmarturia

Has one comment to “Senin, 4 Februari 2019”

You can leave a reply or Trackback this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published.