Senin, 9 April 2018

 

RENDAHKANLAH DIRIMU

Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu (Yakobus 4:10)

Yoh. 4:1-10                                  BE. 427:1                          Yes. 43:19-25

          Tuhan sangat benci terhadap orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati (Ayat 6). Wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi (Maz. 34:16); mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telingaNya kepada teriak mereka minta tolong (Maz 34:15; Maz 113:7-8). Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan (Mazmur 34:17; Maz 91:15; Maz 107:6,13,19,28). Karena itu, rendahkanlah hatimu di bawah tangan yang yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya (I Pet 5:6). Karena barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barangsiapa meren-dahkan diri ia akan ditinggikan (Mat 28:12; Luk 14:11).

Nats ini berkata: rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa: Ya Tuhan aku mengucap syukur kepadaMu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan pezinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini; aku berpuasa dua kali seminggu; aku memberikan sepersepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit melainkan ia merendahkan dirinya dan memukul diri sambil berkata: ”Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini”.

Saudara yang kekasih! pemungut cukai pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan dan orang lain itu tidak. Sebab siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan (Luk 18:11-14).

Doa:       Ya Bapa surgawi, ajarlah aku merendahkan diri seperti pemungut cukai itu. Amin. (AHSim)

About the author: bksmarturia

Leave a Reply

Your email address will not be published.